گروه نرم افزارهای فنی و مهندسی
پکیج جامع مدیریت پروژه (MSP, Primavera P6, PMBOK) تاریخ شروع 96/05/14
تاریخ شروع
96/05/14
مدت
106 ساعت+ (14 ساعت حل تمرین رایگان
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
قیمت دوره
1550000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
1350000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/05/14
مدت
106 ساعت+ (14 ساعت حل تمرین رایگان
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
قیمت دوره
1550000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
1350000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/05/13
مدت
100 ساعت+ (12 ساعت حل تمرین رایگان)
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
قیمت دوره
1032000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
832000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/05/10
مدت
90 ساعت+ (14ساعت حل تمرین رایگان)
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
قیمت دوره
1500000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
1300000 تومان
محل برگزاری
ونک