گروه ICDL
مهارت افزایی تاریخ شروع 1396/01/06
تاریخ شروع
1396/01/06
مدت
3روز (30 ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
187000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
187000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1 مرداد تا 5 مرداد
مدت
24
روز و ساعت
یکشنبه تا پنج شنبه 8 الی 13
قیمت دوره
188000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
150800 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
7 مرداد تا 18 مرداد
مدت
50
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 13
قیمت دوره
324000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
259200 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
2روز (24 ساعت)
روز و ساعت
شنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
171000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
171000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/06
مدت
3روز (30 ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
187000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
187000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
13روز (131 ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
612000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
612000 تومان
محل برگزاری
ونک